НачалоДокументиПромени в горските територии

РДГ Кърджали | Документи

РЕШЕНИЕ № 1-II-1 от 22.02.2024 г. на комисия в РДГ Сливен за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 26.02.2024 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 58–II–2 от 21.02.2024 г. на комисия в РДГ Благоевград за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 22.02.2024 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 58–II–1 от 21.02.2024 г. на комисия в РДГ Благоевград за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 22.02.2024 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1 от 12 февруари 2024 година на комисия в РДГ Варна за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 13.02.2024 г. изтегли
 
Заповед № 125/06.02.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на сервитут за срок от 10 години върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 06.02.2024 г. изтегли
 
Заповед № 107/29.01.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 30.01.2024 г. изтегли
 
Заповед № 95/25.01.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 26.01.2024 г. изтегли
 
Заповед № 1197/28.12.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 29.12.2023 г. изтегли
 
Заповед № 1160/13.12.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 18.12.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 5–II-2 от 11.12.2023 г. на комисия в Изпълнителна агенция по горите за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 14.12.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 5–II-1 от 11.12.2023 г. на комисия в Изпълнителна агенция по горите за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 14.12.2023 г. изтегли
 
Заповед № 1159/13.12.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 14.12.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 57–I–1 от 04.12.2023 г. на комисия в РДГ Благоевград за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 12.12.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 57–II-3 от 04.12.2023 г. на комисия в РДГ Благоевград за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 12.12.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 57–II-2 от 04.12.2023 г. на комисия в РДГ Благоевград за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 12.12.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 57–II-1 от 04.12.2023 г. на комисия в РДГ Благоевград за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 12.12.2023 г. изтегли
 
Заповед № 1118/04.12.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 2 /две/ години

Дата на публикуване: 05.12.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2–I–1 от 1 декември 2023 г. на комисия в РДГ Стара Загора за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 04.12.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № ИПС-1-2023 г. на комисия в РДГ Русе за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 30.11.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 4 от 28.11.2023 г. на комисия в РДГ Берковица за промяна предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 29.11.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3-ІІ-1 от 24.11.2023 г. на комисия в РДГ Варна за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 24.11.2023 г. изтегли
 
Заповед № 1047/13.11.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на сервитут за срок от 10 години върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 13.11.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 4-II-1 от 30.10.2023 г. за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територии

Дата на публикуване: 31.10.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 4-II-3 от 30.10.2023 г. за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територии

Дата на публикуване: 31.10.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 4-II-2 от 30.10.2023 г. за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територии

Дата на публикуване: 31.10.2023 г. изтегли
 
Заповед № 992/30.10.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 30.10.2023 г. изтегли
 
Заповед № 987/30.10.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 30.10.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 7 от 19 октомври 2023 г. на комисия в РДГ Пазарджик за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 19.10.2023 г. изтегли
 
Заповед № 951/16.10.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 16.10.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3-I-2 от 16.10.2023 г. на комисия в РДГ Пловдив за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 16.10.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1-II-1 от 16.10.2023 г. на комисия в РДГ Пловдив за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 16.10.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 17 – I - 1 от 13.10.2023 г. на комисия в РДГ Велико Търново за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 13.10.2023 г. изтегли
 
Заповед № 919/09.10.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 10.10.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1-I от 05.10.2023 г. на комисия в РДГ София относно предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територии

Дата на публикуване: 06.10.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 36-II-1 от 2.10.2023 г. на комисия в РДГ Бургас за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територии

Дата на публикуване: 03.10.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 56 – II – 1 от 29.09.2023 г. на комисия в РДГ Благоевград за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 02.10.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3-II-1 от 16.08.2023 г. за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 28.09.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3-I-4 от 16.08.2023 г. за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 28.09.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3-I-3 от 16.08.2023 г. за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 28.09.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3-I-1 от 16.08.2023 г. за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 28.09.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3-I-2 от 16.08.2023 г. за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 28.09.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3 от 27 септември 2023 г. на комисия в РДГ Берковица за предварително съгласуване ппромяна предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 27.09.2023 г. изтегли
 
Заповед № 863/26.09.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 27.09.2023 г. изтегли
 
Заповед № 860/25.09.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 26.09.2023 г. изтегли
 
Заповед № 861/25.09.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 26.09.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 35-II-2 от 16.08.2023 г. на комисия в РДГ Бургас за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територии

Дата на публикуване: 20.09.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 35-II-1 от 16.08.2023 г. на комисия в РДГ Бургас за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територии

Дата на публикуване: 20.09.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 55–I–1 от 19.09.2023 г. на комисия в РДГ Благоевград за прекратяване на административното производство по искане за предварително съгласуване промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 20.09.2023 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-420/15.09.2023 г. на министъра на земеделието и храните за отразяване на имот като горска територия

Дата на публикуване: 19.09.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ №2 от 22 август 2023 година на комисия в РДГ Берковица за предварително съгласуване промяна предназначението на поземлен имот в горски територии

Дата на публикуване: 23.08.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 1-I-1 от 21.08.2023 г. на комисия в РДГ Пловдив за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 22.08.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 16-I-1 от 22.08.2023 г. на комисия в РДГ Велико Търново за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 22.08.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2-ІІ-1 от 21.08.2023 г. на комисия в РДГ Варна за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 22.08.2023 г. изтегли
 
Заповед № 729/04.08.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 1 година

Дата на публикуване: 07.08.2023 г. изтегли
 
Заповед № 727/02.08.2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № 651/06.07.2023 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите

Дата на публикуване: 07.08.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3-1 от 03 август 2023 г. на комисия в РДГ Шумен за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 03.08.2023 г. изтегли
 
Заповед № 705/28.07.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 02.08.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 1-І-1 от 26.07.2023 г. на комисия в РДГ Варна за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 27.07.2023 г. изтегли
 
Заповед № 696/21.07.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 1 година

Дата на публикуване: 24.07.2023 г. изтегли
 
Заповед № 697/24.07.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 24.07.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2-1 от 21.07.2023 г. на комисия в РДГ Шумен за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 21.07.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 54–II–1 от 11.07.2023 г. на комисия в РДГ Благоевград за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 18.07.2023 г. изтегли
 
Решение № 34-II-2/06.07.2023 г. на комисия в РДГ Бургас за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територия

Дата на публикуване: 11.07.2023 г. изтегли
 
Решение № 34-II-1/06.07.2023 г. на комисия в РДГ Бургас за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територии

Дата на публикуване: 11.07.2023 г. изтегли
 
Заповед № 651/06.07.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 07.07.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 6-I-1 от 03 юли 2023 г. на комисия в РДГ Пазарджик за промяна предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 04.07.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 6-I-2 от 03 юли 2023 г. на комисия в РДГ Пазарджик за промяна предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 04.07.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 53 – II – 1 от 28.06.2023 г. на комисия в РДГ Благоевград за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 30.06.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 72-II-1 от 22.06.2023 г. на коисия в РДГ Кърджали за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 22.06.2023 г. изтегли
 
Заповед № 567/12.06.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 1 година

Дата на публикуване: 21.06.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 5 от 19 юни 2023 година на комисия в РДГ Пазарджик за промяна предназначението на поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 21.06.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 52 – I – 1 на комисия в РДГ Благоевград за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 19.06.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 52 – I – 2 от 14.06.2023 г. на комисия в РДГ Благоевград за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 19.06.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 52 – I – 3 от 14.06.2023 г. на комисия в РДГ Благоевград за прекратяване на административното производство по искане за предварително съгласуване промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 19.06.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 52– II – 1 oт 14.06.2023 г. на коисия в РДГ Благоевград за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 19.06.2023 г. изтегли
 
Заповед № 565/12.06.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 1 година

Дата на публикуване: 13.06.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 4–I-2 от 05.06.2023 г. на комисия в РДГ Пазарджик за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 07.06.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 4–I-1 от 05.06.2023 г. на комисия в РДГ Пазарджик за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 07.06.2023 г. изтегли
 
Заповед № 545/02.06.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 05.06.2023 г. изтегли
 
Заповед № 544/02.06.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 05.06.2023 г. изтегли
 
Заповед № 543/02.06.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 05.06.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2-I-1 от 02.06.2023 г. за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 05.06.2023 г. изтегли
 
Заповед № 541/02.06.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 05.06.2023 г. изтегли
 
Заповед № 535/01.06.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 01.06.2023 г. изтегли
 
Заповед № 499/26.05.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 31.05.2023 г. изтегли
 
Заповед № 506/26.05.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочни сервитути върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 29.05.2023 г. изтегли
 
Заповед № 481/19.05.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 3 години

Дата на публикуване: 29.05.2023 г. изтегли
 
Заповед № 476/19.05.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 19.05.2023 г. изтегли
 
Заповед № 449/12.05.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 12.05.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 51 – I – 2 от 05.05.2023 г. на комисия в РДГ Благоевград за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 09.05.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 51 – I – 1 от 05.05.2023 г. на комисия в РДГ Благоевград за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 09.05.2023 г. изтегли
 
Заповед № 411/27.04.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 2 години

Дата на публикуване: 28.04.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1-1 от 26.04.2023 г. на комисия в РДГ Шумен за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 27.04.2023 г. изтегли
 
Заповед № 394/24.04.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 24.04.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 15 - I - 1 от 20.04.2023 г. на комисия в РДГ Велико Търново за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 21.04.2023 г. изтегли
 
Заповед № 363/12.04.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на сервитут за срок от 10 години върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 13.04.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3 от 13 април 2022 г. на комисия в РДГ Пазарджик за предварително съгласуване промяна предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 13.04.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2 от 12 април 2023 г. на комисия в РДГ Пазарджик за предварително съгласуване промяна предназначението на поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 13.04.2023 г. изтегли
 
Заповед № 333/05.04.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за прекратяване административно производство за учредяване право на строеж

Дата на публикуване: 11.04.2023 г. изтегли
 
Заповед № 340/10.04.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 11.04.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 50 – I – 1 от 05.04.2023 г. на комисия в РДГ Благоевград за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 07.04.2023 г. изтегли
 
Заповед № 332/05.04.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 07.04.2023 г. изтегли
 
Заповед № 312/31.03.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 04.04.2023 г. изтегли
 
Заповед № 313/31.03.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на сервитут за срок от 10 години върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 04.04.2023 г. изтегли
 
Решение 33-II-3/30.03.2023 г. на комисия в РДГ Бургас за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територия

Дата на публикуване: 04.04.2023 г. изтегли
 
Решение 33-II-2/30.03.2023 г. на комисия в РДГ Бургас за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територия

Дата на публикуване: 04.04.2023 г. изтегли
 
Решение 33-II-1/30.03.2023 г. на комисия в РДГ Бургас за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територии

Дата на публикуване: 04.04.2023 г. изтегли
 
Заповед № 289/27.03.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 28.03.2023 г. изтегли
 
Заповед № 291/27.03.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 28.03.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1 от 24 март 2023 година на комисия в РДГ Берковица за промяна предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 28.03.2023 г. изтегли
 
Заповед № 284/24.03.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 28.03.2023 г. изтегли
 
Заповед № 283/24.03.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на сервитут за срок от 10 години върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 28.03.2023 г. изтегли
 
Заповед № 258/21.03.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на сервитут за срок от 10 години върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 21.03.2023 г. изтегли
 
Заповед № 237/15.03.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на сервитут за срок от 10 години върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 16.03.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1 от 16 март 2023 година на комисия в РДГ Пазарджик за предварително съгласуване промяна предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 16.03.2023 г. изтегли
 
Заповед № 236/15.03.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на сервитут за срок от 10 години върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 16.03.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 1- I -1 от 07.03.2023 г. на комисия в РДГ Пловдив за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 07.03.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1-II-2 от 28.02.2022 г. за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 02.03.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1-II-1 от 28.02.2022 г. за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 02.03.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1 от 23 февруари 2023 година на комисия в РДГ Стара Загора за прекратяване на административното производство по искане за предварително съгласуване промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 28.02.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1 на комисия в РДГ София за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 27.02.2023 г. изтегли
 
Заповед № 153/20.02.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 21.02.2023 г. изтегли
 
Заповед № 161/20.02.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 21.02.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 71-II-1 от 13.02.2023 г. на комисия в РДГ Кърджали за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 14.02.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 32-II-2 от 10.02.2023 г. на комисия в РДГ Бургас за промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 14.02.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 32-II-1 от 10.02.2023 г. на комисия в РДГ Бургас за промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 14.02.2023 г. изтегли
 
Заповед № 94/01.02.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 01.02.2023 г. изтегли
 
Заповед № 78/26.01.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 27.01.2023 г. изтегли
 
Заповед № 71/23.01.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 25.01.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 31-II-1 от 11.01.2023 г. на комисия в РДГ Бургас за промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 12.01.2023 г. изтегли
 
Заповед № 1171/23.12.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 03.01.2023 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 70-II-1 от 22.12.2022 г. на комисия в РДГ Кърджали относно промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 22.12.2022 г. изтегли
 
Заповед № 1167/22.12.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 22.12.2022 г. изтегли
 
Заповед № 1162/22.12.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на сервитут за срок от 10 /десет/ години върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 22.12.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 49-I-2 от 19.12.2022 г. на комисия в РДГ Благоевград за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 22.12.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 49-I-1 от 19.12.2022 г. на комисия в РДГ Благоевград за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 22.12.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № РД 05-528/14.12.2022 г. на комисия в РДГ Смолян за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 16.12.2022 г. изтегли
 
Заповед № 1135/14.12.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на сервитут за срок от 5 /пет/ години върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 14.12.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 14-I-1 от 12.12.2022 г. на комисия в РДГ Велико Търново за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 13.12.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 13-I-1 от 12.12.2022 г. на комисия в РДГ Велико Търново за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 13.12.2022 г. изтегли
 
Заповед № 1121/08.12.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на сервитут за срок от 30 /тридесет/ години върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 09.12.2022 г. изтегли
 
Заповед № 1121/08.12.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 1 /една/ година върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 08.12.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 48 - I - 1 от 25.11.2022 г. на комисия в РДГ Благоевград за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 30.11.2022 г. изтегли
 
Заповед № 1084/28.11.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 29.11.2022 г. изтегли
 
Заповед № 1062/22.11.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 28.11.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 1- II -1 от 25.11.2022 г. на комисия в РДГ Пловдив за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 28.11.2022 г. изтегли
 
Заповед № 1074/22.11.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 25.11.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 1/18.11.2022 г. на комисия в РДГ Ловеч за промяната на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 21.11.2022 г. изтегли
 
Заповед № 1000/09.11.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 18.11.2022 г. изтегли
 
Заповед № 968/31.10.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 1 /една/ година върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 18.11.2022 г. изтегли
 
Заповед № 1045/17.11.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 1 /една/ година върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 18.11.2022 г. изтегли
 
Заповед № 1042/17.11.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 18.11.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 6 от 14 ноември 2022 година на комисия в РДГ Пазарджик за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 15.11.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 5 от 11 ноември 2022 година на комисия в РДГ Пазарджик за промяна предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 11.11.2022 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-463/09.11.2022 г. на министъра на земеделието за отразяване на имот като горска територия

Дата на публикуване: 11.11.2022 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-466/09.11.2022 г. на министъра на земеделието за отразяване на имот като горска територия

Дата на публикуване: 11.11.2022 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-444/27.10.2022 г. на министъра на земеделието за отразяване на имот като горска територия

Дата на публикуване: 11.11.2022 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-401/16.09.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите за отразяване на имот като горска територия

Дата на публикуване: 11.11.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1-I-1 от 08.11.2022 г. на комисия в РДГ Сливен за отказ за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 09.11.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № РД 05-478/02.11.2022 г. на комисия в РДГ Смолян за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 07.11.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 47 - I - 1 от 31.10.2022 г. на комисия в РГД Благоевград за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 07.11.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 5-I-3 от 26.10.2022 г. за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 26.10.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 5-I-2 от 26.10.2022 г. за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 26.10.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 5-I-1 от 26.10.2022 г. за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 26.10.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 30-II -1 от 20.10.2022 г. на комисия в РДГ Бургас за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 21.10.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1-1 от 19.10.2022 г. на комисия в РДГ Шумен за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 19.10.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3 от 06 октомври 2022 г. на комисия в РДГ Пазарджик за предварително съгласуване промяна предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 06.10.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 67-II-1 от 30.09.2022 г. на комисия в РДГ Кърджали за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 30.09.2022 г. изтегли
 
Заповед № 811/26.09.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 26.09.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1 от 16.09.2022 г. на комисия в РДГ Кюстендил за искане за предварително съгласуване на промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 19.09.2022 г. изтегли
 
Заповед № 720/23.08.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 26.08.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 29-II -2 от 11.08.2022 г. на комисия в РДГ Бургас за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 12.08.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 29-II-1 от 11.08.2022 г. на комисия в РДГ Бургас за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 12.08.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 2-II-2 от 02.08.2022 г. на комисия в РДГ Стара Загора за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 08.08.2022 г. изтегли
 
Заповед № 667/04.08.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 04.08.2022 г. изтегли
 
ИАГ публикува Протокол № 5 за 2022 г. от комисия назначена със Заповед № 602/19.07.2021 г., изменена със заповед ЗАП-180/11.03.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 01.08.2022 г. изтегли
 
Заповед № 651/28.07.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 29.07.2022 г. изтегли
 
Заповед № 652/28.07.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на сервитут за срок от 10 /десет/ години върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 29.07.2022 г. изтегли
 
Заповед № 642/26.07.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 29.07.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 4-I-1 от 27.07.2022 г. за отказ за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 29.07.2022 г. изтегли
 
ИАГ публикува Протокол № 4 за 2022 г. от комисия назначена със Заповед № 602/19.07.2021 г., изменена със заповед ЗАП-180/11.03.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 27.07.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ №2 от 27.07.2022 г. на комисия в РДГ Кърджали за предварително съгласуване промяната на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 27.07.2022 г. изтегли
 
Заповед № 625/21.07.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 25.07.2022 г. изтегли
 
Заповед № 606/14.07.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 15.07.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 46 - II - 1 от 13.07.2022 г. на комисия в РДГ Благоевград за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 15.07.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3-ІI-5 от 14.07.2022 г. за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии – общинска собственост

Дата на публикуване: 14.07.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3-IІ-6 т 14.07.2022 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

в Решение № 2-ІI-2 от Протокол № 2/15.03.2022 г. на комисията в Изпълнителна агенция по горите по чл. 74, ал. 2, т. 2 от Закона за горите, регистрирано в Изпълнителна агенция по горите с рег. индекс ИАГ-6029/15.03.2022 г.


Дата на публикуване: 14.07.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3-ІI-4 от 14.07.2022 г. за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територии –собственост на юридическо лице

Дата на публикуване: 14.07.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3-I-3 от 14.07.2022 г. за прекратяване на административното производство по промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 14.07.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3-І-1 от 14.07.2022 г. за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 14.07.2022 г. изтегли
 
ИАГ публикува Протокол № 3 за 2022 г. от комисия назначена със Заповед № 602/19.07.2021 г., изменена със заповед ЗАП-180/11.03.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 12.07.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 66-II-1 от 30.06.2022 г. на комисия в РДГ Кърджали за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 11.07.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 45 - II -1 от 24.06.2022 г. на комисия в РДГ Благоевград за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 11.07.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 45 - II -2 от 24.06.2022 г. на комисия в РДГ Благоевград за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 11.07.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3 ОТ 01 ЮЛИ 2022 Г. НА КОМИСИЯ В РДГ ПАЗАРДЖИК ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСУВАНЕ ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ, ДЪРЖАВНА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ

Дата на публикуване: 11.07.2022 г. изтегли
 
Заповед № 543/28.06.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 28.06.2022 г. изтегли
 
Заповед № 515/22.06.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 2 /две/ години върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 22.06.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2 от 22 юни 2022 г. на комисия в РДГ Пазарджик за предварително съгласуване промяна предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 22.06.2022 г. изтегли
 
Заповед № 495/21.06.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 22.06.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1 от 17 юни 2022 г. на комисия в РДГ Пазарджик за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 20.06.2022 г. изтегли
 
Заповед № 481/15.06.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 15.06.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 44-II-1 от 10.06.2022 г. на комисия в РДГ Благоевград за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 13.06.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 44 – I – 1 от 10.06.2022 г. на комисия в РДГ Благоевград за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 13.06.2022 г. изтегли
 
Заповед № 468/08.06.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 13.06.2022 г. изтегли
 
Заповед № 461/03.06.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 06.06.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 1-І-1 от 02.06.2022 г. на комисия в РДГ Варна за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 02.06.2022 г. изтегли
 
Заповед № 450/01.06.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 02.06.2022 г. изтегли
 
Заповед № 451/01.06.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 1 /една/ година върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 02.06.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 1-II-1 на комисия в РДГ Стара Загора за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 01.06.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3 от 25 май 2022 г. на комисия в РДГ София за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територии

Дата на публикуване: 01.06.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2 от 25 май 2022 г. на комисия в РДГ София за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територии

Дата на публикуване: 01.06.2022 г. изтегли
 
Заповед № 383/17.05.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № 350/04.05.2022 г.

Дата на публикуване: 18.05.2022 г. изтегли
 
Заповед № 350/04.05.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 18.05.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 65-II-1 от 11.05.2022 г. на комисия в РДГ Кърджали за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 11.05.2022 г. изтегли
 
Заповед № 351/04.05.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 05.05.2022 г. изтегли
 
Заповед № 318/21.04.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 26.04.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1/19.04.2022 г. на комисия в РДГ Ловеч за предварително съгласуване промяната на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 20.04.2022 г. изтегли
 
Заповед № 313/19.04.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 1 /една/ година върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 20.04.2022 г. изтегли
 
Заповед № 312/19.04.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 1 /една/ година върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 20.04.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 43 – I – 1 от 15.04.2022 г. на комисия в РДГ Благоевград за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 20.04.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 43 – I – 2 от 15.04.2022 г. на комисия в РДГ Благоевград за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 19.04.2022 г. изтегли
 
Заповед № 276/08.04.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 1 /една/ година върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 11.04.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 42-I-1 от 18.03.2022 г. на комисия в РДГ Благоевград за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 23.03.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 64-II-1 от 18.03.2022 г. на комисия в РДГ Кърджали за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 18.03.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2-ІI-2 от 15.03.2022 г. за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 16.03.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2-ІI-1 от 15.03.2022 г. за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 16.03.2022 г. изтегли
 
Заповед № 201/15.03.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 16.03.2022 г. изтегли
 
Заповед № 203/15.03.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 1 /една/ година върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 15.03.2022 г. изтегли
 
Заповед № 204/15.03.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 6 /шест/ месеца върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 15.03.2022 г. изтегли
 
Заповед № 200/15.03.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 15.03.2022 г. изтегли
 
Заповед № 178/11.03.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 15.03.2022 г. изтегли
 
Заповед № 179/11.03.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 1 /една/ година върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 14.03.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1 от 28.02.2022 г. на комисия в РДГ София относно предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територии

Дата на публикуване: 28.02.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 63-II-1 от 22.02.2022 г. на комисия в РДГ Кърджали за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 28.02.2022 г. изтегли
 
Заповед № 138/28.02.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 28.02.2022 г. изтегли
 
Заповед № 129/23.02.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 23.02.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1-ІI-5 от 21.02.2022 г. за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 22.02.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1-ІI-4 от 21.02.2022 г. за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 22.02.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1-I-3 от 21.02.2022 г. за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територии

Дата на публикуване: 22.02.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1-І-2 от 21.02.2022 г. за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 22.02.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1-І-1 от 21.02.2022 г. за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 22.02.2022 г. изтегли
 
Заповед № 116/17.02.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 18 /осемнадесет/ месеца върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
Заповед № 120/17.02.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 18.02.2022 г. изтегли
 
Заповед № 111/16.02.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 17.02.2022 г. изтегли
 
Заповед № 90/11.02.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 15.02.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 12 - II - 1 от 10.02.2022 г. на комисия в РДГ Велико Търново за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 10.02.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 12-I-1 от 10.02.2022 г. на комисия в РДГ Велико Търново за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 10.02.2022 г. изтегли
 
Заповед № 81/09.02.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 1 /една/ година върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 09.02.2022 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 41-II-1 от 3 февруари 2022 г. а комисия в РДГ Благоевград за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 03.02.2022 г. изтегли
 
Решение № 1/27.01.2022 г. на комисята в РДГ Берковица за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 28.01.2022 г. изтегли
 
ИАГ публикува Протокол № 1 за 2022 г. от комисия назначена със Заповед № 602/19.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 14.01.2022 г. изтегли
 
Заповед № 1152/29.12.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 1 /една/ година върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 04.01.2022 г. изтегли
 
Заповед № 1151/29.12.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 30.12.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 40 от 21.12.2021 г. на РДГ Благоевград за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 23.12.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 7 от 20 декември 2021 г. на комисия в РДГ Берковица за предварително съгласуване промяна предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 21.12.2021 г. изтегли
 
Заповед № 1126/20.12.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 20.12.2021 г. изтегли
 
Заповед № 1119/16.12.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 1 /една/ година върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 17.12.2021 г. изтегли
 
Заповед № 1110/13.12.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 17.12.2021 г. изтегли
 
Решение № 11-I-1 от 15.12.2021 г. на комисия в РДГ Велико Търново за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 15.12.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3 - 1 от 14.12.2021 г. на комисия в РДГ Шумен за прекратяване на административното производство за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 14.12.2021 г. изтегли
 
Заповед № 1100/10.12.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 13.12.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3-II-3 от 24.11.2021 г. на комисия в РДГ Стара Загора за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 03.12.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 39-I от 30.11.2021 г. на комисия в РДГ Благоевград за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 30.11.2021 г. изтегли
 
Заповед № 1061/29.11.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 29.11.2021 г. изтегли
 
Заповед № 1056/25.11.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 25.11.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 10-I-1 от 24.11.2021 г. на комисия в РДГ Велико Търново за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 24.11.2021 г. изтегли
 
Заповед № 1015/17.11.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 18.11.2021 г. изтегли
 
Заповед № 1007/12.11.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 15.11.2021 г. изтегли
 
Заповед № 1008/12.11.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 15.11.2021 г. изтегли
 
Заповед № 959/03.11.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 1 /една/ година върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 05.11.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № РД 05-360/01.11.2021 г. на комисия в РДГ Смолян за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 01.11.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЯ 61-I-1 и 61-I-2 от 28.10.2021 г. на комисия в РДГ Кърджали за предварително съгласуване промяната на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 28.10.2021 г. изтегли
 
Заповед № 923/26.10.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 28.10.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 2 от 27.10.2021 г. на комисия в РДГ София за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 28.10.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 3- I -1 от 21.10.2021 г. на комисия в РДГ Пловдив за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 21.10.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3 от 20 октомври 2021 г. на комисия в РДГ Пазарджик за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 21.10.2021 г. изтегли
 
Заповед № 883/12.10.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 2 /две/ година върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 12.10.2021 г. изтегли
 
Заповед № 877/11.10.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 12.10.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 6 ОТ 12.10.2021 Г. НА КОМИСИЯ В РДГ БЕРКОВИЦА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСУВАНЕ ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ

Дата на публикуване: 12.10.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2 от 11.10.2021 г. на комисия в РДГ Кюстендил за промяна предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 12.10.2021 г. изтегли
 
Заповед № 862/06.10.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на сервитут за срок от 1 /една/ година върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 08.10.2021 г. изтегли
 
ИАГ публикува Протокол № 3 за 2021 г. от комисия назначена със Заповед № 602/19.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 07.10.2021 г. изтегли
 
Заповед № 805/24.09.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 28.09.2021 г. изтегли
 
Заповед № 794/16.09.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 17.09.2021 г. изтегли
 
Заповед № 783/14.09.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на сервитут за срок от 10 години върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 17.09.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 2- II -1 от 14.09.2021 г. на комисия в РДГ Пловдив за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 15.09.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 2- I -2 от 14.09.2021 г. на комисия в РДГ Пловдив за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 15.09.2021 г. изтегли
 
Заповед № 781/13.09.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 13.09.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1 от 26.08.2021 г. на комисия в РДГ Кюстендил за промяна предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 27.08.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 60-II-1 от 26.08.2021 Г. на комисия в РДГ Кърджали за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 26.08.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 5 от 23 август 2021 година на комисия в РДГ Берковица за промяна предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 24.08.2021 г. изтегли
 
Заповед № 697/11.08.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 13.08.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-319/09.08.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите за отразяване на имот като горска територия

Дата на публикуване: 12.08.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-323/09.08.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите за отразяване на имот като горска територия

Дата на публикуване: 11.08.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-315/09.08.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите за отразяване на имот като горска територия

Дата на публикуване: 10.08.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-318/09.08.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите за отразяване на имот като горска територия

Дата на публикуване: 10.08.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-320/09.08.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите за отразяване на имот като горска територия

Дата на публикуване: 10.08.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-321/09.08.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите за отразяване на имот като горска територия

Дата на публикуване: 10.08.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-317/09.08.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите за отразяване на имот като горска територия

Дата на публикуване: 10.08.2021 г. изтегли
 
Заповед № 662/30.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 02.08.2021 г. изтегли
 
Заповед № 661/30.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 02.08.2021 г. изтегли
 
Заповед № 663/30.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 3 (три) години върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 02.08.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2 от 22 юли 2021 г. на комисия в РДГ Стара Загора за прекратяване на административно производство по искания за предварително съгласуване промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 02.08.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 9-I-1 от 28.07.2021 г. на комисия в РДГ Велико Търново за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 28.07.2021 г. изтегли
 
Заповед № 646/26.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 27.07.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2-1 от 26.07.2021 г. на комисия в РДГ Шумен за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 26.07.2021 г. изтегли
 
Заповед № 616/21.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 22.07.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 1- I -1 от 21.07.2021 г. на комисия в РДГ Пловдив за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 21.07.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 38-II-1 от 19.07.2021 г. на комисив в РДГ Благоевград за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 20.07.2021 г. изтегли
 
Заповед № 592/14.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 15.07.2021 г. изтегли
 
Заповед № 538/02.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 12.07.2021 г. изтегли
 
Заповед № 541/05.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 2 (две) години върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 12.07.2021 г. изтегли
 
Заповед № 537/01.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 02.07.2021 г. изтегли
 
Заповед № 523/25.06.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 30.06.2021 г. изтегли
 
Заповед № 531/30.06.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 30.06.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № РД 05-195/29.06.2021 г. на комисия в РДГ Смолян за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 29.06.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № РД 05-194/29.06.2021г. на комисия РДГ Смолян за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 29.06.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2-І-5 от 21.06.2021 г. за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 23.06.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2-I-4 от 21.06.2021 г. за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост и собственост на физически и юридически лица

Дата на публикуване: 23.06.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2-I-3 от 20.05.2021 г. за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии – частна общинска собственост

Дата на публикуване: 23.06.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2-I-2 от 21.06.2021 г. за прекратяване на административното производство по промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 23.06.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2-I-1 от 21.06.2021 г. за отказ за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 23.06.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 37-I-2 от 17.06.2021 г. на комисия в РДГ Благоевград за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 17.06.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 37-I от 17.06.2021 г. на комисия в РДГ Благоевград за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 17.06.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 37-I-2 от 17.06.2021 г. на комисия в РДГ Благоевград за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 17.06.2021 г. изтегли
 
ИАГ публикува Протокол № 2 за 2021 г. от комисия назначена със Заповед № 200/11.03.2019 г., изменена със Заповед № ЗАП-995/13.12.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 17.06.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 1- I -1 ОТ 08.06. 2021 Г. НА КОМИСИЯ В РДГ ПЛОВДИВ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСУВАНЕ ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

Дата на публикуване: 08.06.2021 г. изтегли
 
Заповед № 416/02.06.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 2 (две) години върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 03.06.2021 г. изтегли
 
Заповед № 404/28.05.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 31.05.2021 г. изтегли
 
Заповед № 403/28.05.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 31.05.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2 от 26 май 2021 година на комисия в РДГ Пазарджик за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 26.05.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 28-II-1 от 20 май 2021 г. на комисия в РДГ Бургас за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територии

Дата на публикуване: 21.05.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 4 от 22 април 2021 г. на комисия в РДГ Берковица за промяна предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 23.04.2021 г. изтегли
 
Заповед № 330/20.04.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 1 (една) година върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 21.04.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3 от 19 април 2021 г. на комисия в РДГ Берковица за прекратяване на административно производство, за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 20.04.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2 от 19 април 2021 г. на комисия в РДГ Берковица за прекратяване на административно производство, за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 20.04.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 1- II -1 от 15.04.2021 г. на комисия в РДГ Пловдив за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 15.04.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-106/05.03.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за отразяване на имот като горска територия

Дата на публикуване: 15.04.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-93/05.03.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за отразяване на имот като горска територия

Дата на публикуване: 15.04.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-154/13.04.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за отразяване на имот като горска територия

Дата на публикуване: 14.04.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 59-II-2 от 06.04.2021 г. на комисия в РДГ Кърджали за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 06.04.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 1/2021 от 30.03.2021 г. на комисия в РДГ Ловеч за предварително съгласуване промяната на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 01.04.2021 г. изтегли
 
Заповед № 266/31.03.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 31.03.2021 г. изтегли
 
Заповед № 265/31.03.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 31.03.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-332/10.11.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за отразяване на имот като горска територия

Дата на публикуване: 25.03.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-313/15.10.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за отразяване на имот като горска територия

Дата на публикуване: 25.03.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-104/19.03.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите за отразяване на имот като горска територия

Дата на публикуване: 25.03.2021 г. изтегли
 
Заповед № РД 49-102/19.03.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите за отразяване на имот като горска територия

Дата на публикуване: 25.03.2021 г. изтегли
 
ИАГ публикува Протокол № 1 за 2021 г. от комисия назначена със Заповед № 200/11.03.2019 г., изменена със Заповед № ЗАП-995/13.12.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 25.03.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 27-II-2 от 18 март 2021 г. на комисия в РДГ Бургас за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 19.03.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 27-I-1 от 18 март 2021 г. на комисия в РДГ Бургас за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 19.03.2021 г. изтегли
 
Заповед № 232/18.03.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 19.03.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1 от 17 март 2021 година на комисия в РДГ Пазарджик за поправка на явна фактическа грешка, допусната в Решение № 3 от 28 октомври 2020 г. за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 17.03.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 36-II-1 от 16.03.2021 г. на комисия в РДГ Благоевград за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 16.03.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2-II-1 от 10.03.2021 г. на комисия в РДГ Сливен за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 10.03.2021 г. изтегли
 
Заповед № 202/08.03.2021 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите с разпореждане за предварително изпълнение на Заповед № 172/01.03.2021 г.

Дата на публикуване: 09.03.2021 г. изтегли
 
Заповед № 201/08.03.2021 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите с разпореждане за предварително изпълнение на Заповед № 156/25.02.2021 г.

Дата на публикуване: 09.03.2021 г. изтегли
 
Заповед № 200/08.03.2021 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите с разпореждане за предварително изпълнение на Заповед № 140/24.02.2021 г.

Дата на публикуване: 09.03.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1 от 1 март 2021 г. на комисия в РДГ Берковица за предварително съгласуване промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 02.03.2021 г. изтегли
 
Заповед № 172/01.03.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 02.03.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 35-I от 26.02.2021 г. на комисия в РДГ Благоевград за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 01.03.2021 г. изтегли
 
Заповед № 144/24.02.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 26.02.2021 г. изтегли
 
Заповед № 140/24.02.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 26.02.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1-ІІ-1 ОТ 26.02.2021 г. на комисия в РДГ Варна за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 26.02.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 1-II-1 от 23.02.2021 г. на комисия в РДГ Стара Загора за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 25.02.2021 г. изтегли
 
Заповед № 156/25.02.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 25.02.2021 г. изтегли
 
Заповед № 143/24.02.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 25.02.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1 от 24 февруари 2021 г. на комисия в РДГ София относно промяна на предназначението на поземлен имот в горски територии

Дата на публикуване: 24.02.2021 г. изтегли
 
Решение 26-II-1/22.02.2021 г. на комисия в РДГ Бургас за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 22.02.2021 г. изтегли
 
Решение 26-I-1/22.02.2021 г. на комисия в РДГ Бургас за предварително съгласуване на промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 22.02.2021 г. изтегли
 
Заповед № 118/17.02.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочни сервитути върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 17.02.2021 г. изтегли
 
Заповед № 93/05.02.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 05.02.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 25-II -1 от 4.02.2021 г. на комисия в РДГ Бургас за прекратяване на административно производство за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 05.02.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1–II–1 от 28.01.2021 г. за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии –собственост на юридически лица

Дата на публикуване: 28.01.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1-1 от 28.01.2021 г. на комисия в РДГ Шумен за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 28.01.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 34 от януари 2021 година на комисия в РДГ Благоевград за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 27.01.2021 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1-II-1 на комисия в РДГ Сливен за промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 07.01.2021 г. изтегли
 
Заповед № 1021/30.12.2020 год. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 05.01.2021 г. изтегли
 
Заповед № 1016/23.12.2020 год. на изпълнителния директор на ИАГ за чредяване безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия - частна държавна собственост без промяна на предназначението на територията

Дата на публикуване: 23.12.2020 г. изтегли
 
Заповед № 1015/23.12.2020 год. на изпълнителния директор на ИАГ за чредяване безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия - частна държавна собственост без промяна на предназначението на територията

Дата на публикуване: 23.12.2020 г. изтегли
 
Заповед № 1014/23.12.2020 год. на изпълнителния директор на ИАГ за чредяване безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия в гр. Търговище, община Търговище, в полза на юридическо лице

Дата на публикуване: 23.12.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 6-1 от 16.12.2020 г. на комисия в РДГ Шумен за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 17.12.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 4-I-1 за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост и собственост на физически и юридически лица

Дата на публикуване: 09.12.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 5-2 от 03.12.2020 год. на комисия в РДГ Шумен за предварително съгласуване промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 03.12.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 6 ОТ 27.11.2020 Г. НА КОМИСИЯ В РДГ БЕРКОВИЦА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСУВАНЕ ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ

Дата на публикуване: 30.11.2020 г. изтегли
 
Заповед № 932/19.11.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 20.11.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2-I-1 от 18.11.2020 г. на комисия в РДГ Сливен за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 18.11.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 33 от ноември 2020 година на комисия в РДГ Благоевград за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 16.11.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 5 от 5 ноември 2020 година на комисия в РДГ Берковица за промяна на предназначение на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 10.11.2020 г. изтегли
 
Заповед № 895/03.11.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 04.11.2020 г. изтегли
 
Заповед № 894/03.11.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочни сервитути върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 04.11.2020 г. изтегли
 
Заповед № 888/02.11.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 03.11.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3 от 28 октомври 2020 година на комисия в РДГ Пазарджик за промяна на предназначение на поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 29.10.2020 г. изтегли
 
Заповед № 855/23.10.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 23.10.2020 г. изтегли
 
Заповед № 844/21.10.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 21.10.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1-II-1 от 15.10.2020 г. на комисия в РДГ Сливен за прекратяване на административно производство за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 16.10.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 4/01.10.2020 Г. НА КОМИСИЯ В РДГ БЕРКОВИЦА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСУВАНЕ ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ

Дата на публикуване: 06.10.2020 г. изтегли
 
Заповед № 771/28.09.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 30.09.2020 г. изтегли
 
Заповед № 767/25.09.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 25.09.2020 г. изтегли
 
Заповед № 755/18.09.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 18.09.2020 г. изтегли
 
Заповед № 751/17.09.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 18.09.2020 г. изтегли
 
Заповед № 747/16.09.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 18 (осемнадесет) месеца върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 17.09.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 56-II-1 от 16.09.2020 г. на комисия в РДГ Кърджали за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 16.09.2020 г. изтегли
 
Заповед № 734/14.09.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 10 (десет) месеца върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 16.09.2020 г. изтегли
 
Заповед № 733/14.09.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 1 (една) година върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 16.09.2020 г. изтегли
 
Заповед № 721/09.09.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на сервитут за срок от 15 (петнадесет) години и 6 (шест) месеца върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 11.09.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 8-I-1 от 09.09.2020 г. на комисия в РДГ Велико Търново за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 09.09.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 55-II-1 от 26 август 2020 г. на комисия в РДГ Кърджали за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 08.09.2020 г. изтегли
 
Заповед № 706/31.08.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 01.09.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2 от 24 август 2020 г. на комисия в РДГ София за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територии

Дата на публикуване: 28.08.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 2-І-1 от 20.08.2020 г. на комисия в РДГ Варна за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия - частна държавна собственост

Дата на публикуване: 20.08.2020 г. изтегли
 
ИАГ публикува Протокол № 4 за 2020 г. от комисия назначена със Заповед № 200/11.03.2019 г., изменена със Заповед № ЗАП-995/13.12.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 13.08.2020 г. изтегли
 
Заповед № 635/07.08.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 08.08.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2/28.07.2020 Г. НА КОМИСИЯ В РДГ ПАЗАРДЖИК ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ

Дата на публикуване: 29.07.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3-II-2 от 20.07.2020 г. на комисия в ИАГ за промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 22.07.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3-II-1 от 20.07.2020 г. на комисия в ИАГ за промяна на предназначение на поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 22.07.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3-I-1 от 20.07.2020 г. на комисия в ИАГ за предварително съгласуване на промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 22.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 576/20.07.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 20.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 559/15.07.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 15.07.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3/13.07.2020 Г. НА КОМИСИЯ В РДГ БЕРКОВИЦА ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

Дата на публикуване: 14.07.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 2- II -1 от 10.07.2020 г. на комисия в РДГ Пловдив за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 10.07.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 4/06.07.2020 г. на комисия в РДГ Ловеч за промяната на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 06.07.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 4-1 от 02.07.2020 г. на комисия в РДГ Шумен за предварително съгласуване промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 06.07.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3-1 от 02.07.2020 г. на комисия в РДГ Шумен за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 06.07.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 7-I-1 от 30.06.2020 г. на комисия в РДГ Велико Търново за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 06.07.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 2/29.06.2020 г. на комисия в РДГ Берковица за промяната на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 03.07.2020 г. изтегли
 
ЗАПОВЕД № 487/25.06.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на ползване за срок от 4 месеца върху поземлен имот в горска територия

Учредено право на ползване за срок от 4 (четири) месеца (но не повече от срока на действие на разрешението издадено по реда на Закона за подземните богатства – 09.10.2020 г.) за извършване на дейности, свързани с търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства в площ „Калабак“, разположена в землищата на селата Белополци и Бубино, общ. Ивайловград, обл. Хасково, села Багрилци, Бараци, Горна кула, Джанка, Доборско, Долна кула, Златолист, Качулка, Ковил, Кожухарци, Котлари, Красино, Морянци, Орешари, Падало, Перуника, Поточица, Сбор, Сладкодум, Стари чал, Хисар и Чал, общ. Крумовград, обл. Кърджали и села Нановица, Неофит Бозвелиево и Постник, общ. Момчилград, обл. Кърджали, в полза на юридическо лице, върху поземлени имоти – частна държавна собственост, с обща площ 0,826 дка (осемстотин двадесет и шест квадратни метра). Засягат се горски територии, в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Крумовград” към ДП „Южноцентрално държавно предприятие” – Смолян и Териториално поделение „Държавно горско стопанство Ивайловград” към ДП „Югоизточно държавно предприятие” – Сливен


Дата на публикуване: 03.07.2020 г. изтегли
 
ЗАПОВЕД № 497/30.06.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на сервитут за срок от 10 години върху поземлен имот в горска територия

Учредяване на сервитут за срок от 10 години върху поземлен имот в горски територии - частна държавна собственост  с площ на сервитутната зона в размер на 0,551 дка и върху поземлен имот в горска територия – в режим на съсобственост, с площ на сервитутната зона в размер 9,649 дка, представляваща 71,94 % идеални части от правото на собственост, притежавани от държавата, от площта на сервитутната зона в имота в размер на 13,412 дка, за обслужване на съществуващ напорен тръбопровод за обект: „Напорен тръбопровод за Микро ВЕЦ Горски дол“, в полза на юридическо лице. Засягат се горски територии в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Широка лъка” към ДП „Южноцентрално държавно предприятие” - Смолян, представляващи служещи поземлени имоти в горски територии.


Дата на публикуване: 02.07.2020 г. изтегли
 
ЗАПОВЕД № 495/30.06.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия частна държавна собственост без промяна на предназначението на територията, с площ 0,400 дка (четиристотин квадратни метра), за изграждане на стълб за телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата инфраструктура към него на обект: „Базова станция BLG0312.A000_Хорст“ в полза на юридическо лице. Засяга се горска територия, в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Симитли” към ДП „Югозападно държавно предприятие” – Благоевград, представляваща поземлен имот с идентификатор 66460.251.5 в гр. Симитли, общ. Симитли, обл. Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед  РД-18-472/16.07.2019г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: м. Млечкарник, площ на имота 400 кв. м, номер по предходен план: 251001, съседи: 66460.251.1, съгласно скица № 15-1134090/ 12.12.2019 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Благоевград


Дата на публикуване: 02.07.2020 г. изтегли
 
ЗАПОВЕД № 470/19.06.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия - частна държавна собственост без промяна на предназначението на територията, с площ 0,400 дка (четиристотин квадратни метра), за изграждане на стълб за телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата инфраструктура към него на обект: „Базова станция JAM0050.A000_Зайчи връх” в полза на юридическо лице. Засяга се горска територия, в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Тунджа” към ДП „Югоизточно държавно предприятие” - Сливен, представляваща поземлен имот с идентификатор 35028.34.21 в с. Кабиле, общ. Тунджа, обл. Ямбол, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-395/25.09.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК,  адрес на поземления имот: с. Кабиле, местност „Зайчи връх”, площ 400 кв. м


Дата на публикуване: 02.07.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3 от 24.06.2020 г. на комисия в РДГ Ловеч за за промяната на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 25.06.2020 г. изтегли
 
Заповед № 463/18.06.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 18.06.2020 г. изтегли
 
Заповед № 465/18.06.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 18.06.2020 г. изтегли
 
Заповед № 466/18.06.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 18.06.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 1-II-1 от 09.06.2020 г. на комисия в РДГ Пловдив за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 10.06.2020 г. изтегли
 
Заповед № 429/03.06.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 08.06.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1-1 от 2 юни 2020 г. на комисия в РДГ София за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 08.06.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1-2 от 2 юни 2020 г. на комисия в РДГ София за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територии – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 08.06.2020 г. изтегли
 
Заповед № 404/29.05.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 08.06.2020 г. изтегли
 
Заповед № 403/29.05.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 08.06.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1 от 01.06.2020 г. на комисия в РДГ Варна за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 04.06.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2 от 29.05. 2020 г. на комисия в РДГ Пловдив за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 29.05.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 6-I-1 от 28.05.2020 г. на комисия в РДГ Велико Търново за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 29.05.2020 г. изтегли
 
ЗАПОВЕД № 375/19.05.2020 г. относно учредяване право на ползване за срок от 5 месеца

Заповед № 375/19.05.2020 г. на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2, чл. 70, ал. 3 от Закона за горите и заявление, постъпило в Изпълнителна агенция по горите


Дата на публикуване: 21.05.2020 г. изтегли
 
Заповед № 374/19.05.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 21.05.2020 г. изтегли
 
ИАГ публикува Протокол № 3 за 2020 г. от комисия назначена със Заповед № 200/11.03.2019 г., изменена със Заповед № ЗАП-995/13.12.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 19.05.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 1- I -1 от 14.05.202 г. на комисия в РДГ Пловдив за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 14.05.2020 г. изтегли
 
Заповед № 351/05.05.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 07.05.2020 г. изтегли
 
Заповед № 350/05.05.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 07.05.2020 г. изтегли
 
Заповед № 349/05.05.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 07.05.2020 г. изтегли
 
Заповед № 348/05.05.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 07.05.2020 г. изтегли
 
Заповед № 318/23.04.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 23.04.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 32-I-1 от 22.04.2020 г. на коисия в РДГ Благоевград за предварително съгласуване за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 22.04.2020 г. изтегли
 
Заповед № 281/03.04.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 06.04.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 24-II -1/01.04.2020 г. на комисия в РДГ Бургас за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 02.04.2020 г. изтегли
 
ИАГ публикува Протокол № 2 за 2020 г. от комисия назначена със Заповед № 200/11.03.2019 г., изменена със Заповед № ЗАП-995/13.12.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 30.03.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ №1/30.03.2020 г. на комисия в РДГ Ловеч за предварително съгласуване промяната на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 30.03.2020 г. изтегли
 
Заповед № 264/26.03.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 1 /една/ година върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 27.03.2020 г. изтегли
 
Заповед № 263/26.03.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 26.03.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 31-I-1 от 24 март 2020 година на комисия в РДГ Благоевград за предварително съгласуване за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 24.03.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ №2 OT 17.03.2020 Г. НА КОМИСИЯ В РДГ КЮСТЕНДИЛ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСУВАНЕ ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ

Дата на публикуване: 17.03.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 16.03.2020 Г. НА КОМИСИЯ В РДГ БЕРКОВИЦА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСУВАНЕ ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ

Дата на публикуване: 16.03.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2-1 от 12.03.2020 г. на комисия в РДГ Шумен за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 12.03.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2–I–1 от 09.03.2020 г. за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 10.03.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1 от 05.03.2020 г. на комисия в РДГ Пазарджик за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 09.03.2020 г. изтегли
 
Заповед № 168/21.02.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на сервитут на енергиен обект върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 21.02.2020 г. изтегли
 
Заповед № 160/20.02.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 21.02.2020 г. изтегли
 
Заповед № 157/19.02.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на сервитут на енергиен обект за срок от 2 години върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 20.02.2020 г. изтегли
 
Заповед № 140/14.02.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 17.02.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1-1 от 14.02.2020 год. на комисия в РДГ Шумен за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 14.02.2020 г. изтегли
 
Заповед № 132/13.02.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 13.02.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1-ІI-2 от 2020 година за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 12.02.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1-ІI-1 от 2020 година за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територии – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 12.02.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 5-I-1/06.02.2020 г. на комисия в РДГ Велико Търново за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 06.02.2020 г. изтегли
 
Заповед № 102/04.02.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 05.02.2020 г. изтегли
 
Заповед № 78/31.01.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 31.01.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1 от 24.01.2020 г. на комисия в РДГ Кюстендил за промяна на предназначението на поземлени имоти в горските територии

Дата на публикуване: 24.01.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2/20.01.2020 г. на комисия в РДГ Ловеч за промяната на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 23.01.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1/20.01.2020 г. на комисия в РДГ Ловеч за промяната на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 23.01.2020 г. изтегли
 
Заповед № 59/23.01.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 23.01.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 1-I-1 от 14.01.2020 г. на комисия в РДГ Стара Загора за предварително съгласуване промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 22.01.2020 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 23-I-1 от 02.01.2020 г. на комисия в РДГ Бургас за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 06.01.2020 г. изтегли
 
Заповед № 1025/19.12.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 19.12.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 30-II-1 от декември 2019 г. на комисия в РДГ Благоевград за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 17.12.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № РД 05-321/16.12.2019 г. на комисия в РДГ Смолян за промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 17.12.2019 г. изтегли
 
Заповед № 983/10.12.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 13.12.2019 г. изтегли
 
Заповед № 978/10.12.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 13.12.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 1 ОТ 12.12.2019 Г. НА КОМИСИЯ В РДГ КЮСТЕНДИЛ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСУВАНЕ ЗА ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

Дата на публикуване: 13.12.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 5 от 11 декември 2019 година на комисия в РДГ Пазарджик за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 11.12.2019 г. изтегли
 
Решение № 5-II-1/11.12.2019 г. на комисията в РДГ Пловдив за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 11.12.2019 г. изтегли
 
Заповед № 971/09.12.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 10.12.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 4-2 от 05.12.2019 г. от 05.12.2019 г. за поправка на явна фактическа грешка, допусната в РЕШЕНИЕ № 4-1 от 04.06.2019 г. за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 06.12.2019 г. изтегли
 
Заповед № 959/05.12.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 05.12.2019 г. изтегли
 
Заповед № 940/02.12.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 03.12.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № РД 05-301/02.12.2019 г. на комисия в РДГ Смолян за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия – частна собственост

Дата на публикуване: 02.12.2019 г. изтегли
 
Заповед № 896/19.11.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 02.12.2019 г. изтегли
 
Заповед № 902/20.11.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 21.11.2019 г. изтегли
 
Заповед № 895/19.11.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 21.11.2019 г. изтегли
 
Заповед № 883/14.11.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 15.11.2019 г. изтегли
 
Заповед № 879/14.11.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок до 30.07.2021 г. върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 14.11.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 51-II-1 от 08.11.2019 г. на комисия в РДГ Кърджали за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 08.11.2019 г. изтегли
 
Заповед № 849/30.10.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок до 21.02.2010 г. върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 31.10.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 6-II-2 от 18.10.2019 г. на комисия в РДГ Сливен за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 18.10.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 6-II-1 от 18.10.2019 г. на комисия в РДГ Сливен за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 18.10.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 4 от 17 октомври 2019 година на комисия в РДГ Пазарджик за предварително съгласуване за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 17.10.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 29-II-1 от 11.10.2019 г. на комисия в РДГ Благоевград за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 17.10.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3 от 16 октомври 2019 година на комисия в РДГ Пазарджик за предварително съгласуване за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 17.10.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 4 от 9 октомври 2019 година на комисия в РДГ Берковица за промяна предназначението на поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 10.10.2019 г. изтегли
 
Заповед № 775/07.10.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 07.10.2019 г. изтегли
 
Заповед № 776/07.10.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 07.10.2019 г. изтегли
 
Заповед № 756/27.09.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 30.09.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 7 от 24 септември 2019 г. на комисия в РДГ София относно предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територии – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 25.09.2019 г. изтегли
 
ИАГ публикува Протокол № 5 за 2019 г. от комисия назначена със Заповед № 200/11.03.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 24.09.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 28 от СЕПТЕМВРИ 2019 година на комисия в РДГ Благоевград за предварително съгласуване за промяна на предназначение на поземлен имот в горска територия – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 18.09.2019 г. изтегли
 
Заповед № 709/12.09.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 17.09.2019 г. изтегли
 
Заповед № 712/16.09.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 17.09.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 6 от 16.09.2019 г. на комисия в РДГ София относно предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии – държавна частна собственост

Дата на публикуване: 16.09.2019 г. изтегли
 
ИАГ публикува Протокол № 1 за 2019 г. от комисия назначена със заповед № РД 49-298/27.07.2016 г., на министъра на земеделието и храните

Дата на публикуване: 02.09.2019 г. изтегли
 
Заповед № 665/28.08.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване безсрочно право на строеж върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 02.09.2019 г. изтегли
 
Заповед № 673/30.08.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 18 (осемнадесет) месеца върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 02.09.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2 ОТ 19.08.2019 Г. НА КОМИСИЯ В РДГ ПЛОВДИВ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСУВАНЕ ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

Дата на публикуване: 19.08.2019 г. изтегли
 
Заповед № 631/13.08.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 1 /една/ година върху поземлени имоти в горска територия

Дата на публикуване: 15.08.2019 г. изтегли
 
Заповед № 630/13.08.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 15.08.2019 г. изтегли
 
Заповед № 629/13.08.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 15.08.2019 г. изтегли
 
Заповед № 627/13.08.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване на безсрочно право на строеж върху поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 15.08.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 2-I-1 от 07.08.2019 г. за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 07.08.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 1/07.08.2019 г. на комисия в РДГ Ловеч за промяната на предназначение на поземлен имот в горска територия – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 07.08.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 5 от 31 юли 2019 г. на комисия в РДГ София относно промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии –частна държавна собственост

Дата на публикуване: 01.08.2019 г. изтегли
 
ИАГ публикува Протокол № 4 за 2019 г. от комисия назначена със Заповед № 200/11.03.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 31.07.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 22-II-1 от 19.07.2019 г. на комисия в РДГ Бургас за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия – частна собственост

Дата на публикуване: 25.07.2019 г. изтегли
 
Заповед № 579/22.07.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване безсрочни сервитути върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 23.07.2019 г. изтегли
 
Заповед № 578/22.07.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване безсрочно право на строеж върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 23.07.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 4-1 от 23 юли 2019 г. на комисия в РДГ София за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територии – държавна частна собственост

Дата на публикуване: 23.07.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 4-2 от 23 юли 2019 г. на комисия в РДГ София за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлен имот в горски територии – държавна частна собственост

Дата на публикуване: 23.07.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 5-I-1 от 23.07.2019 г. на комисия в РДГ Сливен за предварително съгласуване за промяна на предназначението на поземлени имоти в горска територия – частна държавна собственост

Дата на публикуване: 23.07.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 4- II -1 от 22.07.2019 г. на комисия в РДГ Пловдив за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 22.07.2019 г. изтегли
 
Заповед № 560/15.07.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 2 /две/ години върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 16.07.2019 г. изтегли
 
Заповед № 561/15.07.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за учредяване право на ползване за срок от 1 /една/ година върху поземлени имоти в горски територии

Дата на публикуване: 16.07.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ 2- II -1 от 09.07.2019 година на комисия в РДГ Пловдив за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 09.07.2019 г. изтегли
 
РЕШЕНИЕ № 3 –II -2 от 09.07.2019 година на комисия в РДГ Пловдив за промяна на предназначението на поземлен имот в горска територия

Дата на публикуване: 09.07.2019 г. изтегли
 
ИАГ публикува Протокол № 3 за 2019 г. от комисия назначена със заповед № 200/11.03.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 14.05.2019 г. изтегли
 
ИАГ публикува Протокол № 1 за 2019 г. от комисия назначена със заповед № 200/11.03.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 03.05.2019 г. изтегли