НачалоСтруктура

Регионални дирекции на горите

Кърджали

Контакт със звеното:
Директор: инж. Георги Шереметев
Телефон: 0361 65 450
Факс:
Електронна поща: RugKarjali@iag.bg
Адрес: гр. Кърджали, ПК 6600, ул. Васил Левски 2


Структура с данни за служителите