НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДЛС Женда

Контакт със звеното:
Директор: инж. Радослав Боев
Телефон: 0361 6 51 20
Факс: 0361 6 51 25
Електронна поща: DDSJenda@nug.bg
Адрес: гр. Кърджали, ПК 6600, ул. Васил Левски 2

Интернет страница: www.jenda.iag.bg

Горскостопанския участък “Женда” носи името на село “Женда”, което се намира в южната част на страната. Общата площ на горския фонд е 13052ха, от които 12737ха са държавен горски фонд и 315 ха - недържавни гори. От данните на ежегодно провежданите таксации на едрия дивеч ня цялата територия на страната е видно, че запасите от дивеч тук са стабилни, с лека тенденция към увеличение. На територията на станцията има изградени два ловни дома - "…
Лесоустройствен план