НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДГС Джебел

Контакт със звеното:
Директор:
Телефон: 03632 23 65
Факс:
Електронна поща: dldjebel@dag.bg
Адрес:

Интернет страница: www.djebel.iag.bg

Държавно лесничество - Ардино е разположено в западната част на Източните Родопи, изцяло във водосборния басейн на р.Арда. Общата площ на горския фонд е 20 961 ха, от които 20 647 ха / или 97%/ са държавен горски фонд, 630 ха /или 3%/ са недържавни гори. Преобладаващите гори в района на лесничейството са: иглолистни гори, които са 12 096.7 ха /или 70.8%/ и широколистни гори - 4 966.2 ха /или 29.1%/. При иглолистните гори най-голямо участие имат белият и черният бо…
Лесоустройствен план