НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДГС Кирково

Контакт със звеното:
Директор: инж. Антон Пехливанов
Телефон: 03678 21 74
Факс: 03678 21 74
Електронна поща: dlkirkovo@nug.bg
Адрес: с. Чакаларово, пк 6870, общ. Кирково, обл. Кърджал

Интернет страница: dgskirkovo.iag.bg

ДГС “Кирково” носи името на село Кирково - административен център на едноименната община. Намира се в най-южната част на Хасковска област. На запад граничи с ДГС “Златоград”, на север с ДГС “Момчилград”, на изток с ДГС “Крумовград”. Южната граница на стопанството достига до държавната ни граница с Република Гърция.
ДГС “Кирково” обхваща горите с държавно значение на територията на община “Кирко…
Лесоустройствен план