Изпълнителна агенция по горите | Обява за работа

Дата на валидност: 31.12.2018

Длъжност: Конкурс за длъжността “Главен юрисконсулт” в дирекция “Административно – правно обслужване и човешки ресурси” в отдел „Нормативни дейности“ в Изпълнителна агенция по горите (ИАГ).
Звено: Изпълнителна агенция по горите

Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността “Главен юрисконсулт” в дирекция “Административно – правно обслужване и човешки ресурси” в отдел „Нормативни дейности“ в ИАГ са:

- Образователно - квалификационна степен – магистър;

- Ранг III младши или 4 /четири/ години професионален опит в област или области, свързани с функционалните задължения на длъжността.

Материали