Изпълнителна агенция по горите | Обява за работа

Дата на валидност: 19.12.2017

Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността “Старши експерт” в отдел “Бюджет и управление на собствеността”, дирекция “Финансово стопански дейности”
Звено: Изпълнителна агенция по горите

 Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността “Старши експерт” в отдел “Бюджет и управление на собствеността”, дирекция “ФСД” в Изпълнителна агенция по горите са:

- Образователно - квалификационна степен – бакалавър;

- Ранг IV младши или 2 /две/ години професионален опит в област или области, свързани с функционалните задължения на длъжността.

Материали