НачалоЛесоустройствен проект

Регионални дирекции на горите

ДГС Ардино

Контакт със звеното:
Директор: инж. Ертан Еминов
Телефон: 03651 45 01
Факс: 03651 46 41
Електронна поща: dlardino@nug.bg
Адрес: гр. Ардино, ПК 6750, ул. Републиканска 7

Интернет страница: dgsardino.iag.bg

ДГС “Ардино” носи името на град Ардино, където се намира и седалището му. Намира в Югозападната част на Хасковска област, на границата с Пловдивска област. На север и изток то граничи с ДГС “Кърджали”, на юг с ДГС “Момчилград” и ДГС “Златоград”, на запад с ДГС “Славейно”.
Територията на ДГС “Ардино” е разположена в границите на община Ардино, образувана от землищата на 53 села.


Лесоустройствен план